top of page
Gøy med improteater

Teatersport

Lek og vær kreativ med disse 15 forskjellige teatersportøvelsene!

Et ord av gangen

Gruppa sitter eller står i en sirkel. De skal til sammen fortelle en historie ved og si et ord av gangen etter tur.

A: Det

B: var

C: en

D: gang

E: en

A: liten

B: hare

Osv.

Snakke med en stemme

En gruppe utgjør til sammen et "jeg". En person stiller gruppa spørsmål og de skal svare som om de er et menneske. For eksempel: Hva heter du? Hvor gammel er du? Hva er din drømmejobb? De må svare samtidig i kor. 


Denne teatersportøvelsen trener opp evnene til å lytte og ikke planlegge.

En i midten

Tre stykker sitter på en benk. B sitter i midten og skal føre en samtale med A og C samtidig. A og C skal kun være fokusert på B, stille spørsmål til B og prate om det temaet de er opptatt av. 


Teatersportøvelsen trener evnen til å gi fra seg kontrollen og å forholde seg til flere handlinger samtidig.

En person er alle stemmene

To til fire stykker spiller en scene. En er stemmene til alle spillerne.

Frys

A og B starter en scene. Etter de har spilt en liten stund, roper en annen spiller "Frys!". A og B står da i frysposisjon. Spiller C går inn og bytter plass med A og kopierer helt nøyaktig posisjonen til A. C starter så en ny scene, med utgangspunkt i frysposisjonen. Når situasjonen er definert (hvem de er, hvor de er, hva de gjør) ropes det "Frys!" på nytt. En ny spiller - D - kommer inn og bytter plass med B. D og C spiller en helt ny scene. Deretter roper en ny spiller "Frys!", osv. 


Teatersportøvelsen er en fin oppvarmingsøvelse.

Følelse berg- og dalbane

To stykker begynner å spille en scene. Lederen/tilskuerne roper ut en følelse: ”Anne – sint.” Anne må da bli sint. En ny følelse ropes ut: ”Petter- redd”. Petter må da være redd. Skuespillerne får så hele tiden nye følelser de må legge inn i spillet. 


Teatersportøvelsen kan også spilles ved at deltakerne på forhånd får hvert sitt sett av 3-4 følelser, og skifter følelse når lederen/tilskuerne roper "Skift".

Mantra

Deltakerne får hvert sitt mantra. Mantraet er et ord eller setning. Mantraet gjentas hele tiden inni seg selv mens man spiller en scene. Eksempler på mantraer: "Jeg elsker deg", "Jeg er bekymret", ”Jeg er lat”, ”Jeg er best” osv. 

Utenlandsk ekspert med tolk - Gibberish

En er en utenlandsk ekspert som skal holde et foredrag. Eksperten har en tolk som oversetter det hen sier. Eksperten holder foredrag på gibberish/tullespråk. Tolken oversetter til norsk.  Enten bestemmer tolken eller publikum hva foredraget skal handle om. Hvor mer fysisk eksperten er når hen forteller, jo morsommere blir foredraget.

Historie på rekke

Et ubestemt antall skuespillere står på en rekke. Lederen peker på en av skuespillerne. Skuespilleren skal begynne å fortelle en historie og fortsette med det helt til lederen peker på en annen. Da må den nye utpekte skuespilleren forsette akkurat der den andre slapp. Når en skuespiller står fast, nøler eller gjentar den andres siste ord, skriker publikum: Døøøø! Han/hun får oppgitt et selvmordsredskap (for eksempel ostehøvel, binders, fjær) og må finne en måte å dø ved hjelp av denne gjenstanden. Skuespillerne starter så på en ny historie eller fortsetter med den historien de fortalte.

Countdown

En scene spilles på et minutt. Samme scenen spilles deretter om igjen på 30 sekunder, 15 sekunder, 5 sekunder og 1 sekund.

Sa hun - sa han

A sier en replikk. B sier: ”sa hun", og legger til en verbal beskrivelse av en handling som A så utfører. Deretter sier B en replikk. A sier "sa han", og beskriver en handling som B så utfører.

A: "Jeg tenker på deg hver natt."

B: sa hun, og strøk seg sjenert over pannen. (A stryker seg sjenert over pannen.) "Du må slutte å tenke på meg!"

A: sa han, og slengte seg ned i sofaen. (B slenger seg ned på sofaen.) "Jeg vet du ikke mener det."

B: sa hun, og tok tak i armen hans. (A tar tak i B sin arm.) "Jeg klarer aldri å lyve for deg, Anne"

Osv.


Teatersportøvelsen trener historiefortelling og det å "slippe kontrollen".

Dukkene

To skuespillere er dukker. De kan snakke, men ikke bevege seg. To andre skuespillere er dukkeførere, og beveger dukkene slik at de går, hilser, vinker, nikker osv. Hvem de to dukkene er, hvor de er og hva de gjør får de fra tilskuerne.

Armene

A er armene til B. A gjemme seg bak B og stikke sine armer fram under Bs armhuler. B legger sine armer på ryggen. A er ekspert i et tema de får fra publikum. C introduserer og intervjuer eksperten (A). C gir eksperten forskjellige gjenstander som eksperten bruker når hun/han forklarer.

Ikke si S

Gruppa blir delt i to lag. En spiller fra hver gruppe starter med å spille en scene. De skal for eksempel spille en scene fra en skobutikk der den ene er kunden og den andre er ekspeditøren. De to kan ikke si bokstaven S. Sier de et ord som inneholder bokstaven S, er de ute av leken. Når en bommer, overtar nestemann på laget og forsetter med scenen. Spillet avsluttes når det ikke er flere spillere igjen på det ene laget. Hvor større sjanser man tar og hvor fortere man prater, hvor artigere blir teatersportøvelsen.

Tre genre 

Først spilles en kort ordinær scene. Deretter plukker man ut tre forskjellige genre (for eksempel krim, western, såpe), og scenen gjentas i disse genrene.

Her finner du flere teatersportøvelser og andre improteaterøvelser: 

Kompendium med teatersportøvelser: Teatersport. NM Lillehammer 2016. Teknikker og øvelser.


The Living Playbook inneholder over 300 improteaterøvelser.  


Learn Improv har nesten 100 improteaterøvelser.

Litt fakta om 
teatersport 

 

Teatersport er utviklet av Keith Johnstone og første teatersport forestilling ble spilt i Calgary i 1978.

Tilsvarende formater er ComedySportz i USA, Canadian Improv Games og Ligue Nationale d’Improvisation.

 

I Norge arrangeres det NM i Teatersport hvert år i Lillehammer. NM i Teatersport har blitt arrangert for amatører siden 1999.

Keith Johnstone har skrevet bøkene "Impro. Improvisation and the theatre" og "Impro for Storytellers". Bøkene finnes også på dansk: "Impro. Improvisation og teater" og "Improvisation og teatersport".

Vil du vite mer om teatersport? 

bottom of page