top of page

Teatersportøvelser


Her er en liste over forskjellige teatersportøvelser.


Et ord av gangen

Gruppa sitter eller står i en sirkel. De skal til sammen fortelle en historie ved og si et ord av gangen etter tur.

A: Det

B: var

C: en

D: gang

E: en

A: liten

B: hare

Osv.


Synkronsnakk / En stemme

En gruppe utgjør til sammen et "jeg". En person stiller gruppa spørsmål og de skal svare som om de er et menneske. For eksempel: Hva heter du? Hvor gammel er du? Hva er din drømmejobb? De må svare samtidig i kor. Denne teatersportøvelsen trener opp evnene til å lytte og ikke planlegge.


En i midten

Tre stykker sitter på en benk. B sitter i midten og skal føre en samtale med A og C samtidig. A og C skal bare være fokusert på B, stille spørsmål og prate om det temaet de er opptatt av. Teatersportøvelsen trener evnen til å gi fra seg kontrollen og å forholde seg til flere handlingersamtidig.


Frys

A og B starter en scene. Etter de har spilt en liten stund, roper en annen spiller "Frys!". A og B står da i frysposisjon. Spiller C går inn og bytter plass med A og kopierer helt nøyaktig posisjonen til A. C starter så en ny scene, med utgangspunkt i frysposisjonen. Når situasjonen er definert (hvem de er, hvor de er, hva de gjør) ropes det "Frys!" på nytt. En ny spiller - D - kommer inn og bytter plass med B. D og C spiller en helt ny scene. Deretter roper en ny spiller "Frys!" osv. Teatersportøvelsen er en fin oppvarmingsøvelse.


Ikke si S

Gruppa blir delt i to lag. En spiller fra hver gruppe starter med å spille en scene. De skal for eksempel spille en scene fra en skobutikk der den ene er kunden og den andre er ekspeditøren. De to kan ikke si bokstaven S. Sier de et ord som innholder bokstaven S, er de ute av leken. Når en bommer, overtar nestemann på laget og forsetter med scenen. Spillet avsluttes når det ikke er flere spillere igjen på det ene laget. Hvor større sjanser man tar og hvor fortere man prater, hvor artigere blir teatersportøvelsen.

 

Historie på rekke.

Et ubestemt antall skuespillere står på en rekke. Lederen peker på en av skuespillerne. Skuespilleren skal begynne å fortelle en historie og fortsette med det helt til lederen peker på en annen. Da må den nye utpekte skuespilleren forsette akkurat der den andre slapp. Når en skuespiller står fast, nøler eller gjentar den andres siste ord, skriker publikum: Døøøø! Han/hun får oppgitt et selvmordsredskap (for eksempel ostehøvel, binders) og må finne en måte å dø ved hjelp av denne gjenstanden. Skuespillerne starter så på en ny historie eller forstetter med den historien de fortalte.


Armene

A er armene til B. A gjemme seg bak B og stikke sine armer fram under Bs armhuler. B legger sine armer på ryggen. A er ekspert i et tema de får fra publikum. C introduserer og intervjuer eksperten (A). C gir eksperten forskjellige gjenstander som eksperten bruker når hun/han forklarer.


Utenlandsk ekspert medtolk - Gibberish

Eksperten holder foredrag på gibberish (tullespråk). Tolken oversetter til norsk. Det er tolken som bestemmer hva foredraget handler om (eller temaet kan være bestemt av publikum på forhånd). Hvor mer fysisk eksperten er når hun/han forteller, jo morsommere blir foredraget.


Mantra

Deltakernefår hvert sitt mantra (et ord eller setning.) Mantraet gjentas hele tiden inni seg selv mens man spiller en scene. Eksempler på mantraer: "Jeg elsker deg", "Jeg er bekymret", ”Jeg er lat”, ”Jeg er best” osv.


En stemme for alle

To til fire stykker spiller en scene. En er stemmene til alle spillerne.


Countdown

En scene spilles på et minutt. Samme scenen spilles deretter om igjen på 30 sekunder, 15 sekunder, 5 sekunder og 1 sekund.


Sa hun - sa han

A sier en replikk. B sier ”... sa hun", og legger til en verbal beskrivelse av en handling som A så utfører. Deretter sier B en replikk. A sier "...sa han", og beskriver en handling som B så utfører.

A: "Jeg tenker på deg hver natt."

B: sa hun, og strøk seg sjenert over pannen. "Du må slutte å tenke på meg!"

A: sa han, og slengte seg ned i sofaen. "Jeg vet du ikke mener det."

B: sa hun, og tok tak i armen hans. "Jeg klarer aldri å lyve for deg, Anne"

osv.

Teatersportøvelsen trener historiefortelling og det å "slippe kontrollen".


Dukkene

To skuespillere er dukker. De kan snakke, men ikke bevege seg. To andre skuespillere er dukkeførere, og beveger dukkene slik at de går, hilser, vinker, nikker osv. Hvem de to dukkene er, hvor de er og hva de gjør får de fra tilskuerne.


Følelse berg- og dalbane

To stykker begynner å spille en scene. Lederen/tilskuerne roper ut en følelse: ”Anne – sint.”Anne må da bli sint. En ny følelse ropes ut: ”Petter- redd”. Skuespillerne fårså hele tiden nye følelser de må legge inn i spillet.Kan også spilles ved at deltakerne på forhånd får hvert sitt sett av 3-4 følelser, og skifter følelse når lederen/tilskuerne roper "Skift".


Tre genre

Først spilles en kort ordinær scene. Deretter plukker man ut tre forskjellige genre (for eksempel krim, western, såpe), og scenen gjentas i disse genrene.


Her finner du flere teatersport øvelser:

Kompendium med teatersport øvelser utarbeidet av Norsk Amatørteaterforbund til NM i Teatersport 2005: NM Teatersport. Grunnleggende forutsetninger og øvingsteknikker.


Kompendium med teatersport øvelser utarbeidet av Norsk Amatørteaterforbund til NM i Teatersport 2006: Teatersport. Teknikker i teatersport og impro.

bottom of page