-

Tirsdagsimpro
 
Bli med på tirsdagsimpro!
 
Tirsdagsimpro er for alle som ønsker å boltre seg med improvisasjonsteater.
 
I løpet av fem tirsdager vil vi gå igjennom følgende:
 
1. tirsdag: Si JA til hverandres ideer, ikke planlegg og våg å være dårlig
Vi leker og bolter oss med basisøvelser. Øvelser som fokuserer på spontanitet, fantasi, samarbeid, lytting og sansing.
 
2. tirsdag: Ut av hodet, inn i kroppen
Vi jobber med blant annet med gibbrish-øvelser, så vi blir mer tilstede i kroppen. Gibbrish er et tullespråk som du finner på i farta. Når du ikke får snakket norsk, blir du automatisk mer fysisk og får et tydeligere kroppsutrykk.  
 
3. tirsdag: Hvordan skape spennende rollefigurer
Hva er viktig for at vi skal kunne skape gode dramatiske eller komiske scener? Tydelige og spennende rollefigurer! Den tredje gangen jobber vi med karakterarbeid. Du lærer deg teknikker og øvelser som hjelper deg til å skape spennende rollefigurer. 
 
4. tirsdag: Høystatus og lavstatus kroppsspråk
Vi jobber med statusøvelser for å bli bevisst forskjellen på høystatus og lavstatus kroppsspråk. Bevissthet rundt status gjør at vi lettere kan improvisere fram bra rollefigurer, scener og historier.
  
5. tirsdag: Dramaturgi og historiefortelling 
Den siste gangen jobber vi med dramaturgi og historiefortelling.
 
Velkommen til en morsomt og lærerikt kurs i improvisasjonsteater!